Acaba de començar la tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) per al 2016, la regidora de Compromís Anna Climent opina que «és vergonyós que des de 2013 estiga destinant-se una partida, que per cert no s’executa, per a millorar la línia de tren de només 100.000 €. El protocol entre Generalitat i Ministeri de Foment signat en 2009 va dir que calien 60 milions, per tant aquesta quantitat és manifestament insuficient»

Compromís, a través del seu diputat del Parlament, Joan Baldoví, ha iniciat una esmena per a què eixa partida siga dotada amb una consignació pressupostària superior. De fet, aquesta acció s’ha emprés de manera conjunta amb el grup Compromís en la Vall d’Albaida. Però, no només es pretén que tinga més diners, sinó averiguar per què, durant els anys que porta vigent la partida (projectada de 2013 a 2016) no s’ha executat mai, no s’ha fet ús d’eixos diners mai.

«El vertader problema és que no hi ha voluntat política de vertebrar el territori i apostar per les línies de rodalies només volen AVE» declara Climent. I eixa voluntat s’haguera pogut plasmar en les dues ocasions en què el PP i el PSOE van tindre triple govern (a l’Estat, a l’Autonomia i a la ciutat) i no van fer res per revifar la línia i fer que el trajecte fóra més ràpid i que tinguera més freqüència horària, motiu que de segur faria que la línia no fóra deficitària.

Aquestos pressupostos tenen una clara finalitat electoralista en tant en quant es volen aprovar abans de les eleccions generals i se n’ha iniciat la tramitació en ple estiu. Cap sorpresa respecte altres anys, són pressupostos discriminatoris perquè aportem molt menys del que rebem sense tindre en compte que suposem el 10% de la població. Per tal de proposar millores Compromís ha donat en Alcoi opció als seus militants i simpatitzants per a què facen propostes i esmenes al PGE. La regidora afirma que: «El nostre grup està convertint en norma la participació, fent que els seus simpatitzants puguen sense massa esforç fer aportacions al PGE. Eixa és la nostra marca d’identitat.»