Sabina Gregorio, regidora de Compromís a l’Ajuntament d’Alcoi, explica que “a l’inici de la legislatura, tot i els escassos recursos destinats a Joventut, Compromís va iniciar el projecte del Casal Jove mitjançant la Regidoria de Joventut, amb la implicació de nombroses entitats juvenils. Aquest projecte mamprés per Compromís, tenia el vistiplau dels aleshores socis de govern: PSOE i EU. I després del trencament del govern, a preguntes directes del nostre grup, la regidora de Joventut actual es va comprometre a continuar amb el projecte; però ha tardat tres anys en enllestir-lo.”

A la vista de la informació de la regidora de Joventut, sobre la imminent posada en marxa del Casal Jove, Gregorio manifesta la seua alegria perquè finalment s’haja iniciat seriosament el treball en joventut, “tot i que el Casal Jove perseguia molt més que l’organització d’activitats lúdiques; es tractava de crear un espai de convivència i de participació al si de l’ajuntament”.

Per això insisteix la regidora de Compromís: “Confiem que s’arreplegue aquest esperit ja que als grups de l’oposició no se’ns ha donat l’oportunitat de fer cap aportació ni de participar en el projecte. Més encara: ens hem assabentat el mateix dia que el govern ha aprovat el plec de condicions per a adjudicar el servei a una empresa privada. Vist que l’antic edifici de Cervantes té dues plantes, esperem que per fi hi haja espai disponible per a albergar-hi entitats juvenils locals” —conclou la regidora.

Des del punt de vista de Compromís el Casal Jove és una eina participativa i de treball per a un col·lectiu, els joves, històricament poc tingut en compte per l’ajuntament. A més a més, és ara la joventut la que més està patint l’atur i la precarietat laboral, la qual cosa els provoca desafecció cap a les institucions i alienació social.

Per a la regidora: “És molt trist que una eina per a combatre tot açò (el Casal), encara que modesta, siga desaprofitada pel govern PSOE-EU. Confiem en què es recupere la implicació completa en el projecte i la participació juvenil, tot i haver sigut un altre partit el que ho va iniciar. Els interessos generals de la joventut d’Alcoi haurien d’estar per  damunt dels interessos polítics”.