Compromís per Muro recull les reivindicacions de la Plataforma en defensa de les Persones en situació de Dependència

Jacquelin Cerdà, candidata a l’alcaldia de Muro: “Crearem una regidoria dedicada a les polítiques d’igualtat, inclusió i participació de les persones amb discapacitat”

“Cal continuar treballant en els vessants socials, aspectes bàsics per al desenvolupament d’un poble i les persones que l’habiten, reivindicant i treballant per donar la cobertura social i humana que les veïnes i veïns de Muro es mereixen”, ha destacat la candidata de Compromís a l’alcaldia de Muro.

Acompanyada d’alguns membres de la llista i de l’actual alcalde de Muro, Rafa Climent, la candidata de compromís a l’alcaldia de Muro va arreplegar les propostes i reivindicacions de la Plataforma en defensa de les Persones en situació de Dependència, adquirint el compromís de portant-les endavant si els murers i mureres tornen a confiar en Compromís per gestionar l’Ajuntament murer.

Des de Compromís s’adquireix el compromís de crear una regidoria dedicada a les polítiques d’igualtat, inclusió i participació de les persones amb discapacitat, així com també:

-Creació del fons local de promoció de l’accessibilitat, nodrit pels recursos procedents de destinar l’1% del total del pressupost municipal de la corporació local.
-Creació i sosteniment d’un banc de recursos tècnics per a les persones dependents on es pogueren centralitzar tots aquells utensilis o aparells (cadires de rodes, llits articulats, materials ortopèdics, grues per a persones, andadors, crosses, etc) de veïns particulars o entitats locals (col·legis, centre salut, centre social, …) que no són utilitzats en l’actualitat i així poder ser reciclats o reparats, donant-los un nou ús.
-Aprovació i posada en pràctica d’un Pla local de Promoció de la Formació i Ocupació de les persones amb discapacitat, debatut i negociat amb els agents socials i les organitzacions de persones amb discapacitat i famílies.
-No acceptació dels procediments de licitació pública d’empreses que, estant obligades, no acrediten el compliment de la quota legal de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat.
-Reserva d’un 6% dels contractes públics municipals que licite la corporació a empreses d’ocupació protegida (centres especials d’ocupació) de persones discapacitades.
-Creació d’una Oficina Local de Vida Independent, en col·laboració amb el teixit associatiu existent, encarregats de desenvolupar programes que facen efectiu el dret de les persones discapacitades a ser incloses en la comunitat i portar una vida de manera independent.
-Aprovació en aquesta legislatura un Pla d’inclusió al municipi de les persones discapacitades, que articule tota la política de la corporació local en matèria de discapacitat.
-Submissió rigorosa de la concessió de llicències d’obres i autoritzacions de funcionament per la corporació local a la qual s’acredite pel promotor de la construcció, edificació o servei del compliment de la legislació aplicable en matèria d’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques.
-Millora en la senyalització dels edificis i dependències municipals per una millor orientació de les persones amb problemes de comunicació, així com introducció de mesures de seguretat en les obres a la via pública per a evitar accidents en les persones en discapacitat visual.
-Formació i assessorament als professionals de les administracions locals que intervenen en el disseny, gestió, realització, informació i suport de les activitats culturals, recreatives, esportives i d’oci sobre les característiques i sistemes d’accessibilitat de les persones discapacitades.
-Incorporar en totes les polítiques, estratègies, programes i accions de la corporació local la perspectiva d’igualtat de gènere i discapacitat.
-Posada en marxa de campanyes de sensibilització, informació, presa de consciència i educatives de forma periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els grups de la població de l’àmbit del municipi, sobre la realitat de les persones discapacitades.

Segons Jacquelin Cerdà: “Des de Compromís per Muro apostem per la creació d’una borsa de voluntariat social, l’ajut i les bonificacions als més necessitats, així com també la formació en hàbits saludables. Redoblarem esforços des del pulmó social murer, el Matzem, per fomentar la cultura del respecte i la convivència”, “Assumim totes i cada una de les propostes que ens ha fet arribar la Plataforma en defensa de les Persones en situació de Dependència, gestionarem des del profund respecte als drets de les persones i l’anhel d’assentar les bases per a la felicitat de tots els dies.”

Arxivat en: General

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *